Jak to działa?

Chcesz poznać kilka istotnych szczegółów technicznych dotyczących Benefit Tutor?

WDROŻENIE

 • Na początek tworzymy subdomenę Twojej firmy pod adresem www.TwojaNazwa.benefittutor.pl
 • Domena jest dostosowana do wymagań i potrzeb Twojej firmy (zindywidualizowana grafika, harmonogram zajęć ułożony zgodnie z potrzebami, dedykowane funkcjonalności na życzenia – np. ankieta potrzeb)
 • Istnieje możliwość przeprowadzenia na platformie ankiety potrzeb wśród pracowników Twojej firmy.

LOGOWANIE I REJESTRACJA

Dostęp ogólny

 • Logowanie z wykorzystaniem firmowych adresów mailowych
 • Możliwość logowania zostaje ograniczona tylko do adresów z końcówką Twojej firmy @twojanazwa.pl
 • Wszyscy użytkownicy logują się tym samym hasłem, które jest regularnie zmieniane
 • W ten sposób omijamy procedury RODO – adres mailowy jest podwójnie szyfrowany – nie mamy do niego dostępu

Dostęp dedykowany

 • Twoja firma przekazuje nam adresy mailowe pracowników, którzy mają mieć dostęp do platformy
 • Przekazujecie nam liczbę zajęć, na które może zapisać się dany użytkownik/pracownik (np. 2 indywudualne i 3 grupowe) a my umożliwiamy temu użytkownikowi dostęp i zapisy na określoną liczbę zajęć (dowolnie wybranych przez użytkownika)
 • Lub przekazujecie listę konkretnych zajęć, w których może wziąć udział a my umożliwiamy temu użytkownikowi/pracownikowi wzięcie w nich udział, bez konieczności zapisu
 • W tym przypadku konieczne jest podpisanie umowy o przekazywaniu danych osobowych – będziemy nimi administrować

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Dostęp ogólny

 • Zapisy po zalogowaniu odbywają się na zasadzie „Kto pierwszy ten lepszy”
 • Na zajęciach grupowych obowiązuje limit 5 osób (przy takich zajęciach będzie wyświetlał się licznik bieżących zapisów)
 • W momencie zapisu podawany jest wiek dziecka, jego imię oraz zakres materiału do przerobienia
 • Z każdym zajęć można się „wypisać” w dowolnym momencie

Dostęp dedykowany

 • W przypadku określonej liczby zajęć uruchomionych dla danego użytkownika: zapisy odbywają się na takiej samej zasadzie jak w dostępie ogólnym – jedyną różnicą jest ograniczenie ilości zajęć, na które można zapisać dziecko w ciągu tygodnia
 • W przypadku przyporządkowywania określonych zajęć konkretnemu użytkownikowi nie ma konieczności zapisów – warto jednak podać imię dziecka, wiek oraz zakres materiału

ZAJĘCIA

 • Zajęcia odbywają się w wirtualnych pokojach z wykorzystaniem komunikatora ZOOM
 • Na 15 min przed rozpoczęciem zajęć pojawia się przycisk „Dołącz do zajęć”
 • Po jego kliknięciu następuje automatyczne przekierowanie do wirtualnego pokoju w komunikatorze „ZOOM”
 • Komunikator ZOOM umożliwia pełną interakcję: korepetytor i uczniowie widzą się nawzajem, mogą udostępniać sobie nawzajem ekran oraz pisać po wirtualnej tablicy
 • Czas trwania zajęć: 60 min

Indywidualne

 • Są to klasyczne korepetycje „jeden na jeden”
 • Korepetytor przerabia z uczniem określony materiał

Grupowe

 • Grupy do 5 osób
 • Korepetytor zajmuje się po kolei materiałem każdego z uczniów
 • Po wyjaśnieniu materiału jednemu uczniowi, zadaje mu zadanie i przechodzi do kolejnego ucznia
 • W trakcie zajęć zajmuje się materiałem wszystkich uczniów

PLAN LEKCJI

 • Plan zajęć ustalany jest indywidualnie z każdą firmą
 • Zostaje on dostosowany do możliwości i potrzeb Twojej firmy

Jeżeli masz więcej pytań - skontaktuj się z nami

Telefon

+48 792 131 297
42 307 19 21

Mail

[email protected]